מצבת מורים

מוטי תנעמי

מורה כולל+ רכז ביטחון+ רכז טיולים

הודיה מגידיש

תומכת הוראה

שושי עמר

תומכת הוראה

רוזי ארדמן מוסקוביץ

ספרנית

פרוספר תורגמן

אב בית

שלמה אביעוז

אב בית

מימון עמר

מאבטח